Betlémské světlo k Vám domů o svátcích 2010

04.12.2010 23:07

 

Také letos přivezou skauti před Vánocemi všem lidem dobré vůle plamínek pokoje a míru - Betlémské světlo. Do Brna, jako prvního místa České republiky, ho již po jednadvacáté přivezou brněnští skauti z Vídně v sobotu 11. prosince 2010. Do rukou brněnského biskupa Vojtěcha Cikrleho bude Betlémské světlo předáno v obětním průvodu při mši v neděli 12. prosince v 9.00 hodin v katedrále sv. Petra a Pavla.

 

Stalo se již milou tradicí, že skauti rozvážejí před Vánocemi po mnoha zemích světa symbol pokoje a lásky – světlo slavnostně zažehnuté v Betlémě.

Betlémské světlo přebírají brněnští skauti od rakouských, kteří zabezpečují jeho převezení letecky přímo z Betléma. Při ekumenické bohoslužbě ve Vídni je pak předáváno skautským delegacím ze zahraničí. Letos ho v rakouské metropoli skauti převezmou v sobotu 11.12.2010 při bohoslužbě v místním kostele a stejně jako v minulých letech ho přivezou do Brna.

Do rukou brněnského biskupa Vojtěcha Cikrleho bude Betlémské světlo předáno v obětním průvodu při mši v neděli 12. prosince v 9.00 hodin v katedrále sv. Petra a Pavla.

Zájemci z Brna a okolí si je budou moci převzít před katedrálou po skončení bohoslužby do 11.00 hodin. Další organizace šíření Betlémského světla ve farnostech a obcích již záleží na místních podmínkách. Je možné ho uchovávat na farách, obecních úřadech, ve skautských klubovnách i u dobrovolníků. Zájemci si pro ně mohou přijít sami nebo – zejména starší – mohou požádat o jeho přinesení domů.

Rozvoz Betlémského světla po celé republice proběhne v sobotu 18. prosince 2010.

Bližší informace o Betlémském světle lze získat na internetové adrese www.betlemskesvetlo.cz

© 2008 Všechna práva vyhrazena.

Tvorba webu zdarma s WebnodeWebnode